Ztráty a nálezy

 Základní informace

Z ustanovení § 1051 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není- li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc ani do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Oznámení o ztrátě bude zveřejněno po dobu jednoho měsíce, poté bude smazáno. V případě potřeby delšího trvání oznámení ztráty je nutné se o tomto předem domluvit.

Oznámení o nálezu bude zveřejněno po dobu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (až 3 roky), nejdéle však do doby než se o věc přihlásí vlastník.

Ztráty a nálezy nahlaste/přineste na Obecní úřad.

 Seznam nálezů a ztrát

Vyhlášení nálezu č. 1/2023

Popis nalezené věci: Klíče s přívěskem

Vyhlášení ke stažení

Vyhlášení nálezu č. 2/2021

Popis nalezené věci: Sportovní hodinky

Vyhlášení ke stažení

Nález svazku klíčů na dětském hřišti v Kostelci u Holešova

Popis nalezené věci: Dne 11.4.2021 v 18 hod. byly na dětském hřišti v Kostelci u Holešova nalezeny 3 svazky klíčů.

Vyhlášení nálezu

Vyhlášení nálezu č. 1/2021

Popis nalezené věci: Klíče s přívěskem

Vyhlášení ke stažení

Vyhlášení nálezu č. 3/2020

Popis nalezené věci: Klíček

Vyhlášení nálezu č. 2/2020

Popis nalezené věci: Jízdní krossové kolo "favorit".

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.