Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova č. 1/2020 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2002.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova č. 1/2019 o stanovení systému likvidace odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 o zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova č. 5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Nařízení Rady obce č. 1/2017

Nařízení obce Kostelec u Holešova č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Obecně závazná vyhláška Č. 4/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec ti Holešova Č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Kostelec u Holešova a Karlovice.

Nahoru