Smlouvy

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, SK Moravan, z.s.

Smlouva o dílo: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Rovina stavební a.s.

Kupní smlouva: Kamerový systém

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Roman Gahura

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, SK Moravan, z.s.

Koncesní smlouva

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, SK Moravan, z.s.

Smlouva příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka Oprava chodníků

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Ing. Josef Bartoš

Smlouva příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka RV02 a RV03

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Ing. Josef Bartoš

Smlouva příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka RV01

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Ing. Josef Bartoš

Smlouva o dílo Obnova krajinné zeleně v k. ú. Kostelec u Holešova

Smluvní strany: Obec Kostelec u Holešova, Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.

Nahoru