Projekty a dotace

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Kostelec u Holešova

je spolufinancován Evropskou unií.
Cilem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Projekt: Modernizace vybavení objektu pro místní spolky je spolufinancován Evropskou unií

Podpora projektu konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Partnerství Moštěnka.
Výsledkem projektu je nákup 10 stolů, 50 židlí a kuchyňské sestavy pro objekt Myslivna.

Rekonstrukce VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova(registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595)

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací projektu došlo k instalaci vzduchotechnické jednotky s rekuperací do školní jídelny v Základní škole v Kostelci u Holešova.

Celkové náklady na realizaci opatření: 2 488 716,52 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje: 2 232 723,65 Kč vč. DPH
Výše dotace:  1 562 906,55 Kč (70 % ze způsobilých výdajů)

Rekonstrukce kotelny ZŠ v Kostelci u Holešova(registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592)

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt rekonstrukce kotelny zahrnoval především výměnu deseti starých litinových kotlů na zemní plyn za novou dvoukotlovou kaskádu stacionárních kotlů.

Celkové náklady: 4 086 417,07 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 3 589 503,48 Kč
Výše dotace: 1 435 801,39 Kč (40 % ze způsobilých výdajů)

Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova(registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014477)

V letošním roce je v obci Kostelec u Holešova zahájena realizace tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán, zmodernizována a doplněna síť lokálního varovného a informačního systému (veřejného rozhlasu) v naší obci. Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro správné posouzení povodňového nebezpečí a ochrana zdraví a majetku občanů obce Kostelec u Holešova. Nadhodnotou je modernizace a rozšíření funkcionalit veřejného rozhlasu, který bude lépe vyhovovat potřebám přenosu informací z OÚ k občanům obce.

Celkové náklady projektu: 1 505 897 Kč
Dotace EU (70%): 1 054 128 Kč
Příspěvek obce: 451 769 Kč

Projekt ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO POLYTECHNICKOU VÝCHOVU, REG.Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005462 je spolufinancován Evropskou unií.

Zlínský krajZajištění bezbariérovosti budovy ZŠ, rozšíření možností polytechnické výuky, modernizace učebny a kabinetu F a Ch, sadové úpravy.

 

Obec Kostelec u Holešova obdržela v roce 2016 dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši: 30.000,00 Kč

Zlínský krajDotace byla obci poskytnuta na základě Programu 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.