Svoz odpadů

Dokumenty ke stažení

Svoz odpadů

Informace k nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova

Dle ustanovení Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujících vyhlášek nařízení souvisejících s nakládání s odpady zveřejňuje obec Kostelec u Holešova informace o fungování odpadového hospodářství v obci Kostelec u Holešova, množství odpadu v roce 2021 a nákladech spojených s odpadovým hospodářstvím obce.

Na webových stránkách obce Kostelec u Holešova jsou zveřejněny aktuálně platné obecně závazné vyhlášky, které se týkají odpadového hospodářství:

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sběr TKO probíhá do popelnic umístěných u jednotlivých nemovitostí v obci (k 31.12. 2021 to bylo 475 ks), několika popelnic u objektů v majetku obce, několika velkokapacitních kontejnerů a do černých pytlů s označením Technické služby Holešov a je prováděn ve čtrnáctidenních intervalech. Informace o termínech sběru je zveřejněna na webu obce a ve stolním kalendáři, distribuovaném na konci roku zdarma do každé domácnosti v obci. Vývoz TKO zajišťují Technické služby Holešov s.r.o. 

Sběrná místa tříděného odpadu jsou rozmístěna v intravilánu obce u:

  • Domu služeb - papír, plasty, sklo, kovy, jedlé tuky a oleje
  • mlékárny - papír, plasty, sklo
  • základní školy - papír, plasty
  • na Loučkách -papír, plasty, sklo, kovy
  • v Karlovicích - papír, plasty, sklo, kovy, jedlé tuky a oleje

Sběr plastů, skla a papíru probíhal dle harmonogramu stanoveného Technickými službami Holešov, s.r.o. pro rok 2021. Informace o termínech sběru na následující rok je každoročně zveřejněna na webu obce a ve stolním kalendáři, distribuovaném na konci roku zdarma do každé domácnosti v obci. Vývoz kovů, jedlých olejů a tuků je prováděn na výzvu obce poskytovateli této služby, kterými jsou pro kovy Technické služby Holešov, s.r.o. a pro jedlé oleje a tuky f. Fritex s.r.o.

Velkoobjemový odpad je v obci sbírán 2x ročně (v roce 2021 v dubnu a říjnu) do velkokapacitních kontejnerů přistavených v Kostelci na náves a v Karlovicích u hospody. Informace o termínech sběru velkoobjemového odpadu v následujícím roce je každoročně před koncem roku zveřejňována na webu obce, vývěskách v obci, vyhlášena VR a ve stolním kalendáři distribuovaném na konci roku zdarma do každé domácnosti v obci. Velkoobjemový odpad je předáván Technickým službám Holešov, s.r.o.

Nebezpečný odpad a elektroodpad je v obci sbírán 2x ročně (v roce 2021 v květnu a listopadu), vždy do velkokapacitních kontejnerů přistavených Technickými službami Holešov, s.r.o. v Kostelci na dvůr Domu služeb. Informace o termínech sběru nebezpečného odpadu a elektroodpadu v následujícím roce je každoročně před koncem roku zveřejňována na webu obce, vývěskách v obci, vyhlášena VR a ve stolním kalendáři distribuovaném na konci roku zdarma do každé domácnosti v obci.

Pro sběr biologického odpadu z jednotlivých domácností slouží domácí kompostéry v minulosti zajištěné obcí pro občany obce, kteří o ně projevili zájem. Pro sběr většího množství biologického odpadu slouží kontejnery trvale umístěné ve dvoře Domu služeb, nebo na žádost občanů obce přistavované k nemovitostem. Svoz biologického odpadu těmito kontejnery bezplatně zajišťuje obec. Biologický odpad je odvážen do kompostárny v Bystřici pod Hostýnem.

Pro sběr oděvů, textilu, obuvi a hraček je v obci celoročně umístěn u Domu služeb kontejner NADACE od VÁS pro VÁS, ECO TEXTIL.

Další možností pro občany, jak se zbavit kovového odpadu a papírového odpadu jsou každoroční sběry těchto komodit pořádané spolkem SK Moravan (železný šrot) a Základní školou Kostelec u Holešova (papír) a to vždy ve dvou kampaních. Termíny těchto sběrů jsou zveřejňovány na webu obce a vyhlašovány VR.

Výsledky odpadového hospodářství obce Kostelec u Holešova v roce 2021 (v číslech):

VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021 - OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

dle §60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

VÝDAJE

Položka

Množství (t)

Poznámka

Směsný komunální odpad (svoz, uložení)

207,564

449 604,-

 

Velkoobjemový odpad (uložení)

21,020

31 148,-

navíc doprava 19 625 Kč

Nebezpečný odpad (svoz, uložení)

0,715

17 982,-

 

Elektroodpad

 

0

 

Biologicky rozložitelný odpad (uložení)

48,790

33 731,-

odvoz vlastní

Tříděný odpad (svoz)

72,850

117 953,-

 

 

 

 

 

celkem

 

670 043,-

 

PŘÍJMY

 

 

 

 

Komunální odpad

 

533 570,-

 

Tříděný odpad

 

8 752,-

 

EKO-KOM

 

123 066,-

 

 

 

 

 

celkem

 

665 388,-

 

Záverem

Odpadové hospodářství obce, zejména likvidace komunálních odpadů tvoří významnou nákladovou položku v rozpočtu obce. Zavedení postupně každoročně se snižujícího množství komunálního odpadu, které bude možné uložit na skládku za základní sazbu 500 Kč/t a naopak každoročně se zvyšující ceny za množství uloženého odpadu převyšující tento limit znamená jediné – tato nákladová položka bude narůstat. Všichni občané, kteří zodpovědně třídí odpad vyprodukovaný ve svých domácnostech, se významně podílí na šetření obecních financí, které pak mohou být použity na zvelebení obecního majetku a infrastruktury. Vzhledem k tomu, že podstatnou část příjmů obce, ze kterých jsou hrazeny výdaje na nakládání s odpady hradí obec poplatků vybíraných od občanů obce, znamená zodpovědný přístup k třídění odpadů i šetření finančních prostředků z vlastní peněženky.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce Kostelec u Holešova

Harmonogram svozu separovaných odpadů v roce 2024

MěsícTKOPlastPapírSklo
 Leden 11., 25. 16.  4., 18. 5.
 Únor 8., 22. 13.  1., 15., 29 2.
 Březen 7., 21. 12. 14., 28. 1.
 Duben 5., 18. 23. 11., 25. 5
 Květen 3., 16., 30. 21. 9., 23. 3.
 Červen 13., 27. 18. 6., 20. 7.
 Červenec 11., 25. 16. 4., 18. 12.
 Srpen 18., 22. 13. 1., 15., 29. 9.
 Září 5., 19. 10. 12., 26. 6.
 Říjen 3., 17., 31 22. 10., 24. 4.
 Listopad 14., 28. 19. 7., 21. 8.
Prosinec 12., 26. 17. 5., 19. 6.
Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.