Svoz odpadů

Svoz odpadů Kategorie odpadů

 • Komunální odpad – jedná se o veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a subjektů zapojených do systému obce, jehož původcem je obec.
 • Domovní odpad – jedná se o odpad z denní spotřeby domácností. Je hlavní složkou odpadu komunálního.

 Obcec zajišťuje sběr

 1. Neseparovaného odpadu
  • domovního odpadu - popelnice plastová, kovová o objemu 110 litrů + černé pytle – 1x za 14 dnů
 2. Separovaného odpadu
  • papíru – nádobovým způsobem sběru 1x za 14 dnů (6 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • plastů – nádobový způsob sběru + žluté pytle 1x za měsíc (12 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • skla směsného – nádobový způsob sběru 1x za měsíc (4 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • drobných kovů – nádobovým způsobem sběru dle potřeby (3 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
 3. Elektroodpadu a nebezpečného odpadu
  • sběr ve dvoře Domu služeb 1x ročně v měsíci září
  • Obec na základě smlouvy předává výše uvedené odpady oprávněné osobě a to společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov, IČ: 25583140
 4. Objemového domovního odpadu
  • velkoobjemové kontejnery v počtu 1kus na návsi Kostelec u Holešova a 1 kus v Karlovicích, sběr bude proveden v měsíci duben
 5. Oděvů, textilu, obuvi a hraček
  • kontejnerový způsob sběru, prováděn celoročně, NADACE od VÁS pro VÁS, ECO TEXTIL
 6. Hrubého kovového odpadu
  • plošný sběr v obci, prováděný spolky v měsíci duben a říjen (přesný termín bude včas zveřejněn)
 7. Bioodpadu
  • možnost uložení bioodpadu do kompostérů v jednotlivých domácnostech, dále obec disponuje kontejnery na svoz bioodpadu od občanů v období březen – listopad (požadavky hlaste na OÚ)

Harmonogram svozu separovaných odpadů v roce 2021

MěsícTKOPlastPapírSklo
 Prosinec  2, 16, 30  21  9, 23  3, 31

Harmonogram svozu separovaných odpadů v roce 2022

MěsícTKOPlastPapírSklo
 Leden 13., 27. 18.  6., 20. 7.
 Únor 10., 24. 15.  3., 17. 4.
 Březen 10., 24. 15.  3., 17., 31. 4.
 Duben 7., 21. 12. 14., 28. 1.
 Květen 5., 19. 10. 12., 26. 6.
 Červen 2., 17., 30. 21. 9., 23. 3.
 Červenec 14., 28. 19. 8., 21. 1.
 Srpen 11., 25. 16. 4., 18. 5.
 Září 8., 22. 13. 1., 15., 30. 2.
 Říjen 6., 20. 11. 13., 27. 7.
 Listopad  3., 18. 22. 10., 4. 4.
 Prosinec  1., 15., 29. 20. 8., 22. 2.
Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.