Současnost obce

 Základní informace

Pohled na LoučkyObce Kostelec u Holešova i Karlovice jsou plně plynofikovány, vodovodním přivaděčem z VaK Přerov mají zabezpečenu dodávku pitné vody a jsou odkanalizovány.

Pro svou výhodnou polohu jsou vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Na území obou obcí je více než sto chat a rekreačních chalup, postavených samostatně nebo soustředěných do chatových osad.

V obci působí zemědělská akciová spo­lečnost Moravan. Kromě zemědělského zá­vodu jsou větší podnikatelské aktivity v obci soustředěny do výrobny asfaltových holubů "Hornet" a firma VAM zabývající se kovo i dřevo výrobou a hostinskou činností. Pro občerstvení je v Karlovicích možno využít pohostinství U Feryho, nebo v Kostelci u Holešova pohostinství Na Rychtě.

 Občanská vybavenost

Dům seniorůV centru obce je pro potřeby občanů postaven Dům služeb. Tento dům je vybaven výtahem a do všech prostor přístupný i osobám se sníženou pohyblivostí. Je zde umístěna kancelář obecního úřadu, knihovna s možností připojení k internetu a své služby zde nabízí prodejna potravin, kadeřnictví, pedikúra,masáže a prodejna papírnictví a domácích potřeb.Je zde umístěna také ordinace dětského a praktického lékaře, ve které jednou týdně ošetřují své pacienty. Své služby pro občany zde nabízí Česká pošta.

Od roku 2000 je obec zřizovatelem Domu seniorů. V tomto domě je zájemcům o ubytování z řad seniorů pronajímáno 36 bytů, z nichž 8 má bezbariérovou úpravu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dům je postaven v klidné části obce nazvané Sušeny, v těsném sousedství staroveského lesa, na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje.

Základní školaV obci je již více než sto roků zřízena základní ško­la. Během této doby prošla mnoha úpravami. Každá úprava znamenala rozšíření možností výuky a jejího zkvalitnění. Speciální zaměření učeben dává žákům větší možnosti seznámení se s výukou. S vyučovacími ročníky 1 - 9 žákům nabízí množství mimoškolních aktivit. Žáci mohou vyžívat školní družinu, nebo školní klub. Velmi oblíben je kroužek mladých debrujáru, taneční kroužek, nebo žáci nacvičují ve školním divadelním souboru KLÍČEK. Mohou také využít možnosti navštěvovat výuku v odloučených pracovištích ZUŠ Holešov a ZUŠ Hulín. Na těchto odloučených pracovištích se učí hře na hudební nástroje, nebo pracují ve výtvarném kroužku.

Obec je také zřizovatelem mateřské školy. Ta stejně jako základní ško­la prošla během své existence několika přestavbami tak, aby vyhovovala přísným hygienickým požadavkům a poskytovala dětem nejlepší podmín­ ky pro správný rozvoj.

 Dopravní dostupnost

Obec Kostelec u Holešova je důležitou dopravní křižovatkou. Z obce je možno pohodlně vycestovat prostředky veřejné přepravy do Kroměříže, Holešova, Přerova, Zlína a Olomouce. Využitím dálkových linek je pak možno cestovat do Luhačovic, Jeseníku, Hradce Králové nebo do Liberce.

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.