Historie obce

 Historie obce Kostelec u Holešova

Kostel sv. Petra  a PavlaMísto bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.

 Historie obce Karlovice

Pohled z návsiObec Karlovice se rozkládá na kopci za Kosteleckým lesem severozápadně od města Holešov a 2 km severně od obce Kostelec u Holešova. Patří k nejmenším a nejmladším obcím Holešovského regionu, byla založena v roce 1780 hraběnkou Marii Barboru Erdödy, majitelkou Holešovského panství, na žádost 20 svých poddaných z Kostelce u Holešova. Vydáním zakládací listiny povolila výstavbu 20 chalup na přidělených pozemcích a dala obci jméno po jednom ze svých synů. Prvním fojtem byl Martin Hlavizňa, který spolu s Josefem Pospíšilem, Václavem Robalou, a Martinem Jermanem začali řídit a spravovat obec.K rozšiřování obce dochází pouze po pravé straně příjezdové cesty směrem k lesu. V letech 1800 až 1825 dochází k rozdělování chalup na menší chaloupky až po dnešních 53 domů. V roce 1880 byla založena zvonice, která byla postavena uprostřed obce. V letech 1895 až 1898 došlo zásluhou pokrokového starosty Kristiana Tomečka ke scelování polí společně s Kostelcem u Holešova a k vybudování umělého zavlažování a odvodnění luk. Tato akce byla ojedinělá svým rozsahem a provedením, o čemž svědčí návštěva moravského místodržitele barona Spena Bodna při kolaudaci této akce v Kostelci u Holešova 12.7.1898. Na levé straně cesty je již katastr obce Kostelec u Holešova kde stojí 11 domů.   V místě kde dnes stojí dřevěný kříž, stával asi ovčín , stodola a kvartýr ovčího hospodáře jako pozůstatek zaniklé osady Krnůvky, která se rozkládala na planině mezi Kosteleckým lesem, Beňovem a Líšnou ještě roku 1447, kdy ji prodal Jan z Cimburku i se dvorem Meškovi z Kostelce. Od roku 1547 byly již Krnůvky pusté.

 Kostel sv. Petra a Pavla

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století

 Přehled starostů v Kostelci u Holešova

Jméno a příjmeníObdobí ve funkci
 Josef Zanáška  1864 - 1872
 Hynek Popíšil  1872 - 1878
 František Pospíšilík  1878 - 1802
 Florián Odložilík  1892 - 1903
 František Pánik  1903
 Evžen Novák  1903 - 1913
 František Vrána  1913 - 1919
 Metoděj Ostrčil  1919 - 1922
 Josef Machura  1922 - 1923
 František Vrána  1923 - 1927
 Oldřich Pospíšilík  1927 - 1936
 Josef Andrlík  1936 - 1937
 Bohumil Vaníček  1937 - 1943
 Josef Roubalík  1943 - 1945
 Josef Hrdlička  1945 - 1948
 Václav Konupčík  1948 - 1949
 Josef Hrdlička  1949 - 1954
 Metoděj Paštěka  1954 - 1957
 Vítězslav Hudeček  1957 - 1960
 Josef Mizera  1960 - 1966
 Vítězslav Hudeček  1966 - 1976
 Emil Válek  1976 - 1984
 Václav Weinlich  1984 - 1990
 Ing. Petr Hlobil  prosinec 1990 
 Václav Weinlich  1990 - 1994
 Radomil Maléř  1994 - 2000
 Radoslav Pospíšilík  2000 - 2014
 Ing. Petr Hlobil  2014 - 2018
 RNDr. Marcela Pospíšilíková  2018 -
Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.