18. 3. 2020

COVID-19: Veřejná doprava

COVID-19: Veřejná doprava

Nad rámec všech informací poskytovaných médii uvádíme:

 • Bezpečnostní rada ZK vydala opatření v regulaci dopravy – více zde https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-chce-ochranit-ridice-autobusu-docasne-zavadi-jizdne-zdarma-a-povinne-rousky-aktuality-16146.html
 • Zlínský kraj nastavil se všemi dopravci přímou komunikační linku pro rychlý přenos informací
 • Od středy 18. 3. do odvolání bude provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. S platností od neděle 15. 3. došlo také k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli.
 • Zlínský kraj se podílí na administraci dotace pro dopravce na hygienický a zdravotnický materiál.
 • Ing. Vít Šumpela: +420 577 043 500; +420 725 040 876; vit.sumpela@kr-zlinsky.cz

Do 31. 12. 2020 – TARIF ZK – provizorní řešení

Zvolené řešení TZK pro rok 2020 vycházelo z nutnosti nalézt provizorní řešení (platné od 15. 12. 2019) do doby, než UOHS rozhodne o námitce firmy BUSLINE o veřejné zakázce na autobusovou dopravu a komplexním řešením Integrované dopravy ZK. Nyní UOHS rozhodl v náš prospěch a postupně činíme kroky k nastavení plné funkčnosti veřejné dopravy ve ZK.

Podněty z dotazníku

Děkujeme za vaše podněty, se kterými postupně pracujeme. Pracovníci KOVED vás budou kontraktovat v následujících týdnech. S ohledem na zahájení přípravy ID ZK je ale možné, že některé podněty budou zapracovány až do nového systému.

Jízdní řády

Aktuálně projednáváme s dopravci drobné změny jízdních řádů dle požadavků cestujících s platností od červnové změny. Návrh jízdních řádů v železniční dopravě bude k dispozici v průběhu června, kdy ho bude možné standardně připomínkovat.

Problémy dopravce ARRIVA vlaky, s.r.o.

Řízení krizového managementu konkrétního dopravce, společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. (dále jen „ARRIVA“). Dopravce se potýká s celou škálou více, či méně závažných problémů, které způsobují závažné problémy cestujícím v těch oblastech, které společnost ARRIVA obsluhuje. Na vzniklou situaci reagujeme aktivně a to:

 • Zvýšenou a intenzivní kontrolou, odhalující porušování smluvních povinností.
  V souvislosti s kontrolou smluvních povinností probíhá také průběžné vyměřování sankcí vyplývajících ze smlouvy, které budeme postupně po dopravci nárokovat. Nicméně kontinuální vyměřování sankcí neřeší aktuální problémy cestujících, je to nástroj represívní a jakkoli je nutný pro zachování role řádného hospodáře, sám o sobě problémy nevyřeší.
  Na základě těchto kontrol již byl vyměřen finanční postih dopravci ARRIVA (cca 690 000 Kč), který již byl dopravcem uhrazen.
 • Zvýšeným a intenzivním dohledem nad výkonem managementu dopravce.
  Z tohoto důvodu řešíme se společností ARRIVA pravidelný reporting nápravných opatření, kde evidujeme jednotlivé problémy dotýkající se standardu služby (dodržování jízdního řádu, odbavovací systém, kvalita vozového parku a jeho technický stav a zajištění kvalifikovaného personálu), řízení mimořádností a zajištění funkčního audiovizuálního informačního systému pro cestující.

1. 1. 2021 – Spuštění plnohodnotného integrovaného systému dopravy ve ZK

Se zavedením nového tarifu „Zetko“ se bude měnit sortiment časových jízdních dokladů, které budou platiti nejen na železnici, ale také v linkové dopravě, respektive i v jejich kombinaci. Připravuje se zavedení dlouhodobých časových jízdenek s platností od 24 hodin až do 1 roku.

 • Brzy budete obeznámeni s připravovaným tarifem, principy tohoto nového tarifu a rozložením Zlínského kraje do tzv. zón.
 • V nejbližších týdnech budou zahájena jednání o integraci stávajících MHD do nově připravovaného integrovaného dopravního systému Zetka.

Další informace

 • Byla zahájena příprava dokumentu GENEREL DOPRAVY ZK. Plánujeme projednání s Obcemi 2020/2021
 • Připravujeme nový dotační program pro obce v oblasti BESIP.
Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.