Události v obci

Pozvánka na výstavu

Zveme všechny do Věžek u Kroměříže na Zahrádkářskou prodejní výstavu, která se koná od 1. května do 5. května.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 15.05.2019 od 7:30 do 15:00...

Pozvánka na divadelní představení

Ochotnický soubor Pozpátku (Říčany u Brna) vystoupí

v sobotu 27. dubna 2019 v 18:00 hodin v sokolovně v Kostelci u Holešova 

s komedií Lékařské tajemství.

Autorem hry je člen divadla...

Očkování psů

Ve středu 24. dubna 2019 proběhne v Kostelci a v Karlovicích očkování psů proti vzteklině.

V Kostelci na návsi od 16:45 do 17:30 hodin

V Karlovicích u zastávky od 17:45 do 18:00 hodin

Očkování...

Karneval 2019

První únorovou neděli to v naší místní sokolovně roztančili a rozesmáli ti nejmenší – děti v karnevalových maskách. Již tradičně pořádá kulturní komise Rady obce v Kostelci u Holešova...

Tříkrálová sbírka

V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v obou částech naší obce - Kostelec u Holešova  a Karlovice Tříkrálová sbírka. Do sedmi pokladniček, bylo dětmi vykoledováno celkem 25 467 Kč. Děkujeme...

Výměna kotle na Domě seniorů

V prosinci byl na Domě seniorů instalován nový kondenzační plynový kotel na vytápění. Byla tím vyřešena havarijní situace, kdy z důvodu neopravitelné závady musel být odstaven výkonnější...

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce

V pondělí 5. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. Pro volební období 2018 – 2022 byla starostkou obce zvolena paní Marcela Pospíšilíková RNDr.,...

Oslava 100. výročí založení Československa

26. 10. 2018 Občané Kostelce u Holešova a Karlovic si připomněli 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Při této příležitosti byl u památníku padlých z 1. světové...

Tradiční setkání se seniory

17. 10. 2018 se v Sokolovně Kostelec u Holešova uskutečnilo tradiční setkání se seniory. Představitelé obce ve spolupráci se členy kulturní komise připravili pro seniory příjemné prostředí.