Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova.

Nahoru