6. 3. 2023

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Kostelec u Holešova

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Kostelec u Holešova

Na jednání valné hromady Honebního společenstva Kostelec u Holešova, iČ 46999816, která se uskuteční dne 25.3.2023 v 16 hodin na myslivně v Kostelci u Holešova (p,č. st. 483v k.ú. Kostelec u Holešova)

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího a volebního řádu
4. Zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě HS Kostelec u Holešova za rok 2022
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
6. Volba honebního starosty a členů honebního výboru pro období 2023-2033
7. Pronájem společenstevní honitby pro MS Kostelecký les
8. Diskuze
9. Závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc. Podklady k projednávaným bodům budou k dispozici 15 dnů před konáním valné hromady u honebního starosty na adrese Karlovice 344, 76843 Kostelec u Holešova a dále bezprostředně hodinu před zahájením valné hromady v místě prezence.

V Kostelci u Holešova 1.3.2023 Pospíšilík Radoslav honební starosta, Karlovice344


Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.