8. 4. 2022

Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova

Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova

V letošním roce je v obci Kostelec u Holešova zahájena realizace tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán, zmodernizována a doplněna síť lokálního varovného a informačního systému (veřejného rozhlasu) v naší obci. Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro správné posouzení povodňového nebezpečí a ochrana zdraví a majetku občanů obce Kostelec u Holešova. Nadhodnotou je modernizace a rozšíření funkcionalit veřejného rozhlasu, který bude lépe vyhovovat potřebám přenosu informací z OÚ k občanům obce.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014477

Celkové náklady projektu: 1 505 897 Kč
Dotace EU (70%): 1 054 128 Kč
Příspěvek obce: 451 769 Kč


Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.