24. 9. 2020

Informace o telefonních číslech pro hlasování do přenosné volební schránky

V souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, zveřejňuje Krajský úřad Zlínského kraje informaci o telefonních číslech, na které mohou oprávnění voliči, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19, žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky


Požádat lze prostřednictvím následujících telefonních čísel:

  • 577 043 971
  • 577 043 972

v následujících dnech a časech:

  • úterý 22. 09. 2020 až pátek 25. 09. 2020 od 8:00 hodin do 16:00 hodin
  • úterý 29. 09. 2020 a středa 30. 09. 2020 od 8:00 hodin do 16:00 hodin
  • čtvrtek 01. 10. 2020 od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu, konaných ve dnech 02. a 03. 10. 2020, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde oprávněný volič pobývá.

Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

Ve Zlíně dne 21. 09. 2020
Vypracovala: Mgr. Pavlína Nováková, Odbor Kancelář hejtmana

Nahoru