11. 8. 2020

Novinky z dopravy ve Zlínském kraji

Logo Zlínský kraj

Co je to ID ZK?

Je to zkratka pro Integrovanou dopravu Zlínského kraje.

Co to znamená integrovaná doprava?

Systém veřejné dopravy, kdy je možné na jeden jízdní doklad cestovat napříč všemi druhy veřejné dopravy zapojenými do ID ZK, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.


Jsou všechny vlaky a autobusy ve Zlínském kraji zapojené do ID ZK?

V rámci jednotného tarifu lze cestovat ve Zlínském kraji ve všech osobních, spěšných vlacích, rychlících a příměstských autobusech. Vyjmenované linky a spoje integrované do ID ZK jsou zveřejněny na webových stránkách www.id-zk.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek. Na linkách a spojích, které nejsou integrované do ID ZK, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce. Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky ID ZK.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif dopravce, případně IDS druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.

Co je to dopravní karta ID ZK?

Jedná se o dopravní kartu, která obsahuje elektronickou peněženku pro placení jednotlivého jízdného a prostor pro nahrávání dlouhodobého časového jízdného. Lze s ní cestovat všemi dopravními prostředky zapojenými v ID ZK bez ohledu na dopravce. Zároveň je jízdné při platbě čipovou kartou levnější než při platbě v hotovosti. Je akceptována také v Moravskoslezském kraji na linkách ODIS.

Jak se bude odlišovat cesta vlakem nebo autobusem od 1. 1.2021?

Cestující si koupí jízdenku z nástupní stanice nebo zastávky / zóny do výstupní stanice nebo zastávky / zóny podle těchto pravidel:

 1. Cesta autobusem
  Cestující si nahraje na čipovou kartu časovou jízdenku, která je přestupní na jiné autobusy a vlaky. Při platbě jízdného z elektronické peněženky z čipové karty je do 30 minut zvýhodněný přestupu na jiný spoj (neplatí se nástupní sazba). Pokud si koupí papírovou jízdenku, tato je v rámci ID ZK nepřestupní. Nepřestupní je také jízdenka zakoupená v neintegrovaném autobuse.
 2. Cesta vlakem
  Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD, nebo podle tarifu ID ZK. V případě předpokládaného přestupu na autobus, který je integrovaný do ID ZK, si vybere jízdenku v Tarifu ID ZK, která je přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí pouze na vlaky ČD, takže ji není možné použít na přestup na integrované autobusy. Obdobně jízdenka v tarifu Arriva vlaky platí pouze na vlaky Arrivy.
 3. Cesta v případě přestupu bus-bus a bus-vlak
  Cestující musí mít zakoupenou a nahranou časovou jízdenku na čipové kartě. Při platbě jízdného z elektronické peněženky z čipové karty je do 30 minut zvýhodněný přestupu na jiný spoj (neplatí se nástupní sazba). Do budoucna se plánuje zavedení také papírové přestupní jízdenky.
 4. Cesta mimo Zlínský kraj
  Při cestách do jiného kraje nebo sousedního integrovaného dopravního systému si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu dopravce. Výjimkou jsou linky, které jsou integrované v IDS sousedních krajů, tam si cestující kupuje jízdenku v tarifu daného IDS.

Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích?

Od 1. ledna 2021 jsou platné tyto jízdenky:

 1. Časová jízdenka na čipové kartě
  Časová jízdenka je zakoupena na určitý počet zón a má svou časovou platnost. (7denní, 30denní, 90denní 180denní a roční).
 2. Jízdné z elektronické peněženky
  Při platbě jízdného z elektronické peněženky z čipové karty není v případě přestupu na jiný spoj započítána nástupní sazba na následujícím spoji. Při platbě z elektronické peněženky je jízdné levnější než při platbě v hotovosti.
 3. Jízdné zaplacené v hotovosti
  Nadále zůstane možnost úhrady jednotlivého jízdného hotovostí, avšak bez jakéhokoliv zvýhodnění při přestupu.
 4. Bankovní karty
  Jízdné bude možné zaplatit také bankovní kartou, prozatím však bez možnosti přestupu.

Jak zjistím cenu časového kupónu?

a) Podle jízdního řádu nebo na webových stránkách www.id-zk.cz zjistím příslušnost zastávky do zóny
b) zónová platnost jízdenky a cena se stanovuje podle počtu projetých zón a výběrem časové platnosti a to v ceníku jízdného ID ZK, který je uveden v Tarifu ID ZK uvedeného na webových stránkách www.id-zk.cz

Bude i přestupné papírové jízdné?

V tarifu ID ZK bude od 1. ledna 2020 pouze časové předplatné jízdné (7denní, 30denní, 90denní 180denní a roční). Další přestupné papírové jízdné (pro jednotlivou jízdu, 24hodinnová síťová, jednozónová jízdenka, dlouhodobá atp.) bude zavedené až v dalších fázích rozšiřování ID ZK.

Fungují v tarifu ID ZK slevy na jízdném?

Ano, do tarifu ID ZK jsou zapracované všechny státem nařízené slevy. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do ceníku jízdného, Tarifu a Smluvních přepravních podmínek ID ZK na stránkách www.id-zk.cz.

Bude se cena jízdného lišit od 1. ledna 2021?

Ano. Z důvodu platnosti časového jízdného, plánované integrace MHD do ID ZK budou sjednoceny ceníky všech integrovaných dopravců do jednoho ceníku.

Jaké má integrované jízdné výhody?

Cena integrovaného jízdného mezi zónami ID ZK na integrovaných autobusech a vlacích bude vždy stejná bez ohledu na počet přestupů a zvoleného druhu dopravy.
Cena časové jízdenky se odvíjí od počtu projetých zón. Není tedy podstatné, které zastávky se použijí pro nástup i výstup pokud budou pořád v rámci stejných zón.
Je možné přestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky (v případě zakoupení časového kupónu). Při zakoupení jízdného z elektronické peněženky se nebude při přestupu počítat nástupní sazba, která vždy zvyšovala jízdné. Vznikne tedy úspora ceny jízdného, zvláště v případě předstupu na kratší vzdálenosti.

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.