5. 11. 2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce

V pondělí 5. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. Pro volební období 2018 – 2022 byla starostkou obce zvolena paní Marcela Pospíšilíková RNDr., místostarostou Ing. Petr Hlobil st. Dále byla ustavena rada obce, kontrolní a finanční výbor.