24. 10. 2015

Výsadba alejí švestek

V důsledku pokácení stromů kolem státní silnice, byla obci nabídnuta možnost náhradní výsadby v jejím katastru. Tímto způsobem byly vysazeny dvě aleje stromů. Jedna podél cesty k rybníku na Karlovicích, druhá podél odvodňovacího příkopu v lokalitě Kleštěnec. Celkem bylo vysázeno 50 ks stromů švestek.