Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Nařízení Rady obce č. 1/2017

Nařízení obce Kostelec u Holešova č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška Č. 3/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 3/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Obecně závazná vyhláška Č. 2/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 2/2009 o stanovení systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kostelec u Holešova a Karlovice.

Obecně závazná vyhláška Č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 6/2009 k zajištění udržování Čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Obecně závazná vyhláška Č. 5/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 5/2009 o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška Č. 4/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec ti Holešova Č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Kostelec u Holešova a Karlovice.

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova Č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova.