Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

Historie obce Kostelec u Holešova

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.

Historie obce Karlovice

Obec Karlovice se rozkládá na kopci za Kosteleckým lesem severozápadně od města Holešov a 2 km severně od obce Kostelec u Holešova. Patří k nejmenším a nejmladším obcím Holešovského regionu, byla založena v roce 1780 hraběnkou Marii Barboru Erdödy, majitelkou Holešovského panství, na žádost 20 svých poddaných z Kostelce u Holešova. Vydáním zakládací listiny povolila výstavbu 20 chalup na přidělených pozemcích a dala obci jméno po jednom ze svých synů.Prvním fojtem byl Martin Hlavizňa, který spolu s Josefem Pospíšilem, Václavem Robalou, a Martinem Jermanem začali řídit a spravovat obec.K rozšiřování obce dochází pouze po pravé straně příjezdové cesty směrem k lesu. V letech 1800 až 1825 dochází k rozdělování chalup na menší chaloupky až po dnešních 53 domů. V roce 1880 byla založena zvonice, která byla postavena uprostřed obce.V letech 1895 až 1898 došlo zásluhou pokrokového starosty Kristiana Tomečka ke scelování polí společně s Kostelcem u Holešova a k vybudování umělého zavlažování a odvodnění luk. Tato akce byla ojedinělá svým rozsahem a provedením, o čemž svědčí návštěva moravského místodržitele barona Spena Bodna při kolaudaci této akce v Kostelci u Holešova 12.7.1898. Na levé straně cesty je již katastr obce Kostelec u Holešova kde stojí 11 domů.   V místě kde dnes stojí dřevěný kříž, stával asi ovčín , stodola a kvartýr ovčího hospodáře jako pozůstatek zaniklé osady Krnůvky, která se rozkládala na planině mezi Kosteleckým lesem, Beňovem a Líšnou ještě roku 1447, kdy ji prodal Jan z Cimburku i se dvorem Meškovi z Kostelce. Od roku 1547 byly již Krnůvky pusté.

 

Kostel sv. Petra a Pavla

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století

PŘEHLED STAROSTŮ V KOSTELCI U HOLEŠOVA

Josef Zanáška          1864 - 1872

Hynek Popíšil           1872 - 1878

František Pospíšilík  1878 - 1802

Florián Odložilík        1892 - 1903

František Pánik         1903

Evžen Novák             1903 - 1913

František Vrána         1913 - 1919

Metoděj Ostrčil          1919 - 1922

Josef Machura          1922 - 1923

František Vrána        1923 - 1927

Oldřich Pospíšilík      1927 - 1936

Josef Andrlík             1936 - 1937

Bohumil Vaníček       1937 - 1943

Josef Roubalík          1943 - 1945

Josef Hrdlička           1945 - 1948

Václav Konupčík       1948 - 1949

Josef Hrdlička            1949 - 1954

Metoděj Paštěka        1954 - 1957

Vítězslav Hudeček     1957 - 1960

Josef Mizera              1960 - 1966

Vítězslav Hudeček     1966 - 1976

Emil Válek                  1976 - 1984

Václav Weinlich          1984 - 1990

Ing. Petr Hlobil            1990

Václav Weinlich          1990 - 1994

Radomil Maléř             1994 - 2000

Radoslav Pospíšilík     2000 - 2014

Ing. Petr Hlobil             2014

 

 

Zdroj: kroniky obce Kostelec u Holešova

 

Stránka

  • 1

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Karlovice

Karlovice

Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova


Stránka

  • 1