2. 10. 2019

Povinné "čipování" psů

 V Kostelci a v Karlovicích proběhne čipování psů ve středu 9. října 2019

V Kostelci na návsi od 16:45 do 17:30 hodin

V Karlovicích u zastávky od 17:45 do 18:00 hodin


Povinné čipování psů od roku 2020

Vážení majitelé, chovatelé psů,

byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Od 1. ledna 2020 tedy očkování proti vzteklině nebude úředně platné u psa bez mikročipu – to může být problém, pokud Váš pes poraní člověka…

K aplikaci mikročipu máme veškerá oprávnění a tohoto úkonu se nemusíte obávat. Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu v očkovacím průkazu.  Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty.

Mikročip, a tedy i konkrétního psa, lze následně zaregistrovat do databáze (např. na www.iftaregistr.cz je registrace zdarma). Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

Kompletní cena čipování včetně čipu je 290 Kč.

 

Po dohodě s veterinární doktorkou MVDr. Lenkou Poláškovou proběhne hromadné čipování psů v Kostelci a v Karlovicích 9. října 2019.

Kostelec náves od 16:45 do 17:30 hodin

Karlovice zastávka od 17:45 do 18:00 hodin

Zájemci se mohou přihlásit již nyní na obecním úřadě:

Osobně v úřední dny – pondělí nebo středa 7:00-11:30   12:30-17:00 hodin

Telefonicky: 573 385 069

E-mailem: hospodarka.obeckuh@volny.cz