29. 4. 2019

Výběr poplatků za odpady a za psy na rok 2019

Poplatky se budou vybírat od 15.05.2019 do 12.06.2019 vždy v pondělí nebo ve středu od 8:00 - 11:30 12:30-16:30 hodin

Mimo úřední dny nebude možno poplatek uhradit


Poplatek za odpady je stanoven:

 520,- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu

520,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci

Poplatek za psy:

200,- Kč základní sazba

100,- Kč sazba poplatku pro poživatele důchodů

 

Poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři obce, ve stanovené dny.

Převodem na účet 1483094359/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné nebo evidenční

Složenkou